Info

Transcending Sight on taideprojekti, jossa edistetään näkövammaisten lähtökohdista ja ehdoilla tehtyä kuvataiteellista toimintaa.

Projektista

Projekti rakentuu työpajoista, joissa kuvataiteen kokemista ja tekemistä lähestytään yhteisöllisesti muiden näkövammaisten kanssa. Pajoissa tutustutaan muun muassa ääni- ja hajutaiteeseen, julkiseen taiteeseen sekä taiteelliseen aktivismiin kuuntelusessioiden, näyttely- ja kaupunkitaidevierailujen, taiteilijatapaamisten, luentojen- sekä ryhmäkeskusteluiden kautta.

 

Edellisten pohjalta työpajoissa ideoidaan, kokeillaan ja toteutetaan näkövammaisten ehdoilla ja näkökulmista käsin tehtyjä taideteoksia, joita tuodaan myös laajempien yleisöjen saavutettavaksi taidenäyttelyiden, julkiseen tilaan tehtyjen interventioiden sekä -taideteosten välityksellä.

 

Projektin työpajat ohjaa kuvataiteilija JP Kaljonen (KuM), joka on itse näkövammainen. Osin heikkonäköisyytensä johdosta hänen taiteellinen tuotantonsa on painottunut eri yhteisötaide- ja julkisen tilan projekteihin, joissa visuaalisuuden sijasta keskiössä ovat yhteistyö ja eri yhteisöjen päämäärien edistäminen taiteen avulla. Transcending Sight -projekti sai alkunsa Kaljosen kohtaamistaan haasteista usein näkevien ehdoilla toimivassa taidemaailmassa.

 

 

Yhteistyötahot ja tukijat

Projektin työpajat järjestetään yhteistyössä Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry:n kanssa. Hankkeen tuotantoa on tukenut Suomen Kulttuurirahasto / Aino Hausmannin rahasto.

 

 

ep